Click on an imageKlikněte na obrázek

15h Legionářské 25h Legionářské 50h Legionářské

The typographic Legionářské picturing the two-tailed Bohemian Lion were the lower denominitations of a combined issue and served to commemorate the first anniversary of the republic; they might better be called the 1919 Jubilee Issue. The higher denomination stamps, picturing a mother and child and bearing the legend "For the orphans", were the semi-postal part of the issue and are the true Legionářské. Because the higher denominations were not typographically produced, no more will be said of them here.

Typografické Legionářské známky zobrazují dvouocasého českého lva. Nižší hodnoty této kombinované emise vyšly k jednoročnímu výročí republiky, a tim by se spíše mohly nazývat „1919 Jubilejní Vydání“ Vyšší nominální hodnoty této série, zobrazující matku s dítětem, a s nápisem „pro sirotky“, jsou druhou poštovní části emise a jsou „pravé“ Legionářské. Nejsou ražené knihtiskem (typograficky vyrobené), řekněme si zde trochu o nich.