Plating Guide

Rekonstrukce přepážkových archů (v angličtině)

Šnoflak, A. et al. Plating Guide to the T. G. Masaryk 125h. Translated by Mark Wilson. (Knihtisk Series 3, Volume2). Winchester VA, Knihtisk, 2006. Illus, ii, 30p.

Comprehensive Study

Souhrnná studie (v angličtině)

Wilson, Mark. T. G. Masaryk 1920 Issue. Knihtisk Series 3. Winchester, VA 2007. illus, ii, 7p.