Welcome

Vítejte

Welcome to Knihtisk, a website specializing in the study of all aspects of the first Czechoslovak republic's typographic stamps. Here you will find images, books, articles and other resources specifically selected to stimulate interest in and knowledge about the typographic stamps of the first Czechoslovak republic. As an organic web site, Knihtisk grows constantly. Collectors from all over the world have donated the images and information available here for everyone.

Vítejte na Knihtisku, webové stránce zaměřující se na studia všech aspektů typografických známek první Československé republiky. Najdetete zde scény, knihy, články a další zdroje záměrně vybrané, aby vzbudily zájem a pozvedly znalosti o typografických známkách první Českosloveské republliky. Knihtisk se neustále rozvíjí. Sběratelé z celého světa sem věnují scény a informace, zde přístupné pro každéhoNew material:

Allegories: The Dove

Postage Dues

Nový materiál:

Alegorie: Holubice

Doplatné

Related WebsitesSouvisející webové stránky

Postage Stamp Library: Czechoslovakia and the Czech RepublicKnihovna známek: Československo a Česká republika
Displays and Exhibits of Czechoslovak Stamps
Interactive Index to Czechout


Revised at 3:57 p.m. on Saturday 26 September 2020

Poslední datum revize: 1557 26/9/2020

Contact Webmaster: pubs@knihtisk.org

Obraťte se na správce: pubs@knihtisk.org

Vyrábí se pomocí OXYGEN a XSLT

Produced using Oxygen and XSLT