Postage Stamps from the Collections of the Postal Museum Prague Poštovní známky ze sbírek Poštovního muzea Praha


Click on Image

Klikněte na Obrázek

Plate 1

1. TD

Plate 2

2. TD

20 Haléřů 20 Haler